Szkolenie

Szkoła Dyrektora 5.0

Czego się nauczysz?

 • opanujesz narzędzia kierownicze; podnoszenie efektywności w zespole - CYKL OAPD,
 • poznasz charakterystyki generacji pracowników w zespole i określisz rekomendacje do efektywnego zarządzania różnorodnym zespołem,
 • rozwiniesz kompetencje zarządzania sytuacyjnego,
 • podniesiesz umiejętności oceny kompetencji pracowników i analizy skuteczności zastosowanego stylu zarządzania.
 • rozwiniesz umiejętności ukierunkowanej na cel komunikacji kierowniczej,
 • dokonasz autodiagnozy własnych umiejętności zarządzania w zespole poprzez wypełnienie action planu. Opracujesz indywidualną metodę wykorzystania nabytych umiejętności dzięki realizacji po - szkoleniowego zadania rozwojowego.
 • 23 - 26 czerwca 2020 , Warszawa

Program szkolenia

Szkoła Dyrektora 5.0

Moduł I

 1. Sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i metody realizacji zajęć: 
  • zebranie oczekiwań uczestników,
  • określenie metody indywidualnej pracy z Action Planem i realizacji Zadania Rozwojowego,
  • ćwiczenie ice-breaker.
 2. Cykl zarządzania pracownikiem w urzędzie:
  • funkcje kierownicze zaangażowane w zarządzanie pracownikami: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie,
  • zarządzanie przez cele w zespole a funkcję celu w zarządzaniu. Co odróżnia cele zawodowe od marzeń i myślenia życzeniowego w praktyce zarządzania? 
  • kaskadowanie celów: cele organizacyjne - cele zespołowe - cele indywidualne. Wyznaczanie pracownikom celów operacyjnych - technika SMART/ER - ćwiczenie „wykonanie zadania". 
 3. Podnoszenie efektywności w zespole: 
  • obszary odpowiedzialności menedżera - od realizacji celów po współpracę w zespole.
  • analiza SWOT efektywności działania zespołu: mocne strony - obszary rozwojowe - szanse - zagrożenia. „SWOT zespołu" - ćwiczenie. 
  • Cykl OAPD jako narzędzie poprawy wyników w praktyce menedżerskiej : obserwacja - analiza - planowanie - działanie w ćwiczeniu „szeregowanie".
 4. Generacje w pracy - czyli z kim współpracujemy w zespole?:
  • kto jest kto czyli zderzenie pokoleń w zespole: Baby Boomers - X - Y - Z.
  • charakterystyki działań i pracy różnych generacji - fakty i mity. Mocne strony i potencjał pokoleń.
  • czego oczekują pracownicy różne grupy pokoleniowych od firmy i dyrektora - rekomendacje do zarządzania. 
 5. Od rekrutacji do awansu czyli jak wykorzystać kompetencje w zarządzaniu:
  • czy wszystko jest kompetencją? - ćwiczenie „kierowca". Kompetencja jako wiedza, umiejętności, postawa pracownika w realizacji zadań. Kategorii kompetencji w urzędzie: organizacyjne, specjalistyczne, społeczne,
  • badanie luki kompetencyjnej pracownika - ćwiczenie „luka kompetencji" Metody niwelowania luki kompetencyjnej - „case study". 
 6. Zarządzanie sytuacyjne - wspólny mianownik zarządzania różnymi pokoleniami pracowników:
  • czym jest zarządzanie sytuacyjne - od diagnozy kompetencji po dopasowanie stylu zarządzania,
  • dostosowanie stylu działania dyrektora w realizacji celów do pracownika - ćwiczenie „kulki". Case study „czego oczekują pracownicy od menedżera?"
  • poziomy kompetencji pracowników - ćwiczenie „analiza podległego zespołu" - ilu mam pracowników w poszczególnych fazach rozwojowych. Jak rozpoznać poziom kompetencji u pracowników? - ćwiczenie „wypracowanie wskaźników".
  • ilość i jakość dostarczanych informacji i wsparcia dla pracownika jako wyznacznik stylu zarządzania. Style zarządzania: instruktażowy - konsultacyjny - wspierający - delegujący,
  • preferowany styl zarządzania - analiza w oparciu o materiał psychometryczny.
  • „Prorozwojowe zadania na każdym z etapów kompetencji pracownika" - case study,
  • „Wykorzystanie zarządzania sytuacyjnego w praktyce" - ćwiczenie. 
 7. Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia,
  • technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych,
  • przekazanie zadań rozwojowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników na podstawie Action Planu, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia.

W czasie realizacji zadań wdrożeniowych uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość
bezpośredniego kontaktu z trenerem w celu omówienia przebiegu ich realizacji.

Moduł II

 

 1. Trudna sztuka delegowania zadań: 
  • 3 elementy delegowania: przekazania obowiązków - dzielenie się odpowiedzialnością - monitorowania i kontrola zadania. Ćwiczenie „opory w delegowaniu" - źródła i sposoby ich przełamywania. 
  • delegowanie zadań w oparciu o wskazanie celu - ćwiczenie „symbole".
  • komu delegować i jakie zadanie? Analiza z wykorzystaniem macierzy zadań. 
  • warunki delegowania zadania - działania menedżera dostosowane do generacji w pracy:
   • „aby zadanie miało sens" - czyli wskazanie celu,
   • „co mam zrobić" - czyli precyzja w określeniu wyniku i czasu realizacji zadania,
   • „dlaczego ja/co z tego będzie" - czyli wskazanie korzyści i konsekwencji.
  • konieczność sprawdzenia poprawności odbioru delegowanego zadania - jak to zrobić?
  • precyzyjnie i wyczerpująco w delegowaniu zadań - wykorzystanie techniki 5W2H - ćwiczenie „8 stopni delegowania".
 2. Konstruktywna informacja zwrotna w zarządzaniu zespołem:
  1.  
   • jakie są wymagane standardy;
   • jak radzi sobie z pracą;
   • co powinien zrobić, aby sprostać wymaganiom;
   • jakiego wsparcia może oczekiwać z drugiej strony.
  • kontrola a monitorowanie wykonania zadania - różnice w podejściu menedżerskim.
  • cel informacji zwrotnych i zasady działania menedżera. 
  • konstruktywna informacja zwrotna, jako wiedza dla pracownika o tym:
  • fakty a interpretacje w wyrażaniu oceny - ćwiczenie „dziwny człowiek".
  • sankcje a konsekwencje w wyrażaniu oceny.
  • konstruktywna informacja zwrotna w negatywnej ocenie pracy i osiąganych wyników - technika FUKO - ćwiczenie „alter ego".
  • technika UF w przekazywaniu pozytywnych informacji zwrotnych - ćwiczenie „moje obserwacje" symulujące wyrażanie oceny w warunkach pracy.
 3. Kontrola i egzekwowanie wykonania zadania:
  • co jest powodem nie wykonania zadania? - „case study".
  • wykorzystanie check - list i raportowania w kontroli realizacji zadania.
  • jak egzekwować, aby wzbudzić motywacje do działania? - technika „poziomów egzekwowania". 
  • „4 kroki egzekwowania" - ćwiczenie symulujące realizację procedury egzekwowania w warunkach pracy.
 4. Style komunikacji w rozwiązywaniu sytuacji trudnej:
  • style komunikacji w relacji przełożony - podwładny. Styl partnerski - agresywny - bierny - lekceważący - w rozwiązywaniu sytuacji trudnej - ćwiczenie: „spóźnienie".
  • po czym współpracownicy poznają mój styl komunikacji? Wskaźniki dla stylu komunikacji w realizacji zadań zawodowych - ćwiczenie zespołowe.
  • TAO komunikacji menedżerskiej - ćwiczenie „przekonaj mnie".
 5. Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.
  • technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych.
  • przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia. 

 

W czasie realizacji zadań wdrożeniowych uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość
bezpośredniego kontaktu z trenerem w celu omówienia przebiegu ich realizacji.
 

Moduł III

 

 1. Motywacja pracowników a motywowanie przez dyrektora:
  • dla kogo i dlaczego ludzie pracują? Motywacja wewnętrzna a motywowanie pracowników,
  • motywacja osiągania sukcesu czy motywacja unikania porażki? „Zmotywowany pracownik"- wypracowanie wskaźników behawioralnych w ocenie motywacji pracowników,
  • motywowanie poprzez naśladownictwo - ćwiczenie „autorytet".
  • czy jesteśmy automatami wrzutowymi? - udział w motywowaniu czynników pozafinansowych. „Dostępne narzędzia motywowania pozafinansowego" - ćwiczenie zespołowe. 
  • „Lista niestandardowych motywatorów akceptowanych w organizacji" - wykorzystanie techniki burzy mózgów.
 2. Motywatory w rękach menedżera:
  • motywatory i czynniki higieny w motywowaniu. Analiza w oparciu o ćwiczenie - „źródła satysfakcji - źródła dyssatysfakcji". Case study - „jak motywować wykorzystując motywatory i czynniki higieny, a co jest źródłem zdemotywowania".
  • „Co motywuje Twoich współpracowników?" - znaczenie indywidualnego podejścia w motywowaniu i dopasowania motywatorów do generacji wiekowych w zespole. Ćwiczenie „analiza podległego zespołu".
  • ćwiczenie „co motywuje (zachęca), co demotywuje (zniechęca) do pracy w każdej z faz rozwojowych" w zarządzaniu sytuacyjnym.
 3. Motywowanie pracowników poprzez wzbudzanie/zaspakajanie potrzeb:
  • Analiza potrzeb pracownika jako klucz do wzbudzania jego motywacji - ćwiczenie „moje działanie".
  • „Z kim pracuję czyli typologia pracowników ze względu na ich główne potrzeby" - ćwiczenie zespołowe. „Dopasowanie motywatorów do potrzeb pracowników" - ćwiczenie.
  • wewnątrz sterowność w działaniu - poczucie wpływu i sprawstwa jako motor napędowy - ćwiczenie „poczucie kontroli".
 4. Budowanie zaangażowania u zdemotywowanych pracowników:
  • 4 poziomy motywowania - ćwiczenie „hotel Royal" - analiza zastosowanych technik w budowaniu zaangażowania pracownika.
  • „Expose szefa" - określenie przez menedżera czego oczekuje w realizacji zadań  i jakie są akceptowane zachowania w zespole zamiast pozostawianie przestrzeni na „domyślanie się i docieranie":
   • przedstawienie intencji;
   • określenie celów;
   • wskazanie minimalnych granic;
   • nazwanie maksymalnych preferencji.
   • zamknięcie expose.
 5. Komunikaty pro - motywacyjne czyli jak rozmawiać mając 5 min. czasu - ćwiczenie „alpinista".
  • model prowadzenia rozmowy ze zdemotywowanym pracownikiem. Zastosowania modelu w warunkach pracy - ćwiczenie „zdemotywowany pracownik".
 6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.
  • technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych.
  • przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia. 
W czasie realizacji zadań wdrożeniowych uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość
bezpośredniego kontaktu z trenerem w celu omówienia przebiegu ich realizacji.

 

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 4 dni szkolenia (32 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
2400

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne