Szkolenie

Lider Transformacyjny. Zarządzanie w czasach ciągłych zmian.

Czego się nauczysz?

• Poznasz zasady przywództwa transformacyjnego.
• Rozwiniesz umiejętności przeniesienia swojego zespołu na wyższy poziom współpracy, opartej na autentycznym zaufaniu, wsparciu i efektywnym działaniu.
• Przećwiczysz wspieranie pracowników w samodzielności i kreatywności.
• Rozwiniesz kompetencje inicjowania większej liczby działań innowacyjnych i tworzenie kultury wzajemnego inspirowania się.
  • do uzgodnienia

Program szkolenia

Lider Transformacyjny. Zarządzanie w czasach ciągłych zmian.
 1. Wstęp do tematu:
  • style zachowań przywódczych.
  • przywództwo transformacyjne- charakterystyka, główne zasady, cechy lidera:
   • oddziaływanie ideowe
   • motywacja inspirująca
   • indywidulane podejście,
   • cechy lidera transformacyjnego.
 2. Skuteczność przywódcy transformacyjnego
  • nowe trendy, wizja przyszłości i myślenie strategiczne.
  • cele jednostki a cele organizacji.
  • wspieranie innowacyjności i inspiracja pracowników.
  • wartości lidera i etyka własna.
 3. Efektywne funkcjonowanie zespołu:
  • wspólny cel i perspektywiczność myślenia
  • pokonywanie granic międzywydziałowych
  • jakość w pracy zespołu.
 4. Rozwiązywanie problemów i szybkie podejmowanie decyzji:
  • kreatywność a innowacyjność.
  • budowanie kultury zorientowaną na rozwiązywanie problemów i innowacyjność.
  • wstęp do twórczego rozwiązywania problemów: 
   • myślenie analityczne a twórcze - którą drogę do rozwiązania wybrać? 
   • problem jako wyzwanie,
   • dostrzeganie związków i myślenie przyczynowo-skutkowe,
   • praca z "problemem" -case study.
   • proces analizy problemu - znalezienie rzeczywistego problemu kluczem do jego rozwiązania,
   • pięciokrotne pytanie „Dlaczego"-case study.
 5. Poza schematem - jak zachęcać do przełamywania rutyny w codziennych działaniach:
  • świeżość umysłu w podejściu do nowych zadań, wyzwań i podejmowaniu decyzji,
  • aktywność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności- inspiracje,
  • jak wyzwalać u ludzi potrzebę osiągnieć i przynależności?
  • metody grupowego i indywidualnego generowania rozwiązań:
  • konsekwencje schematycznego myślenia.
 6. Zarządzanie zmianą:
  • zmiany są nieuniknione - rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych- planowanie, zarządzanie.
  • jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi.
  • funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian - zarządzanie reakcjami na zmianę
  • od lęku do akceptacji - proces zmian oczami pracowników.
  • jak wypracować w zespole postawy gwarantujące pracownikom sukces w zmieniającej się sytuacji zawodowej:
 7. Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.
  • technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych.
  • przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
800

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

  • do uzgodnienia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne