Szkolenie
#

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w urzędzie

Czego się nauczysz?

 • przeczuwać, formułować i rozwiązywać problemy,
 • właściwie wykorzystać metody, techniki i narzędzia podejmowania decyzji,
 • opracowywać twórcze rozwiązania, 
 • czynnie uczestniczyć w pracy zespołu nad rozwiązywaniem problemów, tworzeniem usprawnień, podejmowaniem decyzji,
 • motywować podwładnych i współpracowników poprzez włączanie ich w proces podejmowania decyzji.
 • 16 - 17 kwietnia 2020 , Warszawa

Program szkolenia

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w urzędzie
 1. Wstęp do innowacyjnego rozwiązywania problemów: 
  • myślenie analityczne a twórcze - którą drogę do rozwiązania wybrać?
  • problem jako wyzwanie,
  • dostrzeganie związków i myślenie przyczynowo-skutkowe,
  • praca z "problemem" - case study.
 2. Cykl identyfikacji przyczyn i definiowanie problemu:
  • reguły analizy problemu - odnalezienie rzeczywistego problemu kluczem do jego rozwiązania,
  • usystematyzowanie informacji,
  • pięciokrotne pytanie „Dlaczego"- case study.
 3. Warsztat metod użytecznych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji -case study.
 4. Poza schematem - pozbycie się rutyny w codziennych działaniach:
  • otwartość umysłu w podejściu do nowych wyzwań, zadań i podjęciu decyzji,
  • aktywność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności- inspiracje.
 5. Otwieraj drzwi na nowe sposoby - rozwikłanie problemów i podejmowanie decyzji w dzisiejszym biznesie.
 6. Narzędzia grupowego i indywidualnego generowania rozwiązań:
  • technika Toshio Okuno - case study,
  • kilka „zabaw" z problemem,
  • pytania ukierunkowane na rozwiązanie,
  • analiza kosztów i korzyści dla podjętych decyzji,
  • ocena możliwości wprowadzenia rozwiązania.
 7. Konstruktywne podejmowanie decyzji:
  • ścieżki i normy decyzyjne,
  • bariera podejmowania decyzji i tolerancja niepewności,
  • najważniejsze zasady decydowania,
  • przewidywanie możliwych problemów przy podejmowaniu decyzji.
 8. Kierowanie procesem realizacji decyzji:
  • wskazanie realizatorów i dotarcie do środków na realizację decyzji,
  • wykonanie złożonych decyzji - ścieżka krytyczna, diagram Gantta;
  • plan B na wypadek zagrożenia realizacji decyzji,
  • zapobieganie oporowi realizacji decyzji.
 9. Plan na przyszłość i twórcze zamknięcie spotkania.

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
800

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne