Szkolenie
#

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

Czego się nauczysz?

 • wprowadzenie cyklu OAPD jako metody działań kierownika ukierunkowanych na podnoszenie efektywności motywowania,
 • warsztat praktycznych umiejętności motywowania nastawiony na pracownika,
 • trenowanie umiejętności wzbudzania zaangażowania w oparciu o motywatory,
 • ćwiczenie metod skutecznego motywowania z wykorzystaniem 4 poziomów motywowania pracowników,
 • przetestowanie doboru i dostosowywania narzędzi do potrzeb pracowników,
 • praktyczne trenowanie zachowań kierownika w sytuacjach trudnych do motywowania.
  • do uzgodnienia

Program szkolenia

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.
 1. Wprowadzenie do tematu szkolenia:
  • Cykl OAPD podnoszenia efektywności motywowania w praktyce działań kierownika,
  • Puzzle motywacyjne, czyli fundamenty motywacji człowieka,
  • Krótka lekcja historii motywacji w erze industrialnej i cyfryzacji,
  • Czym jest Motywacja 3.0?
 2. „Manager Motywatorem":
  • Co wpływa na moją motywację do pracy? Rola managera w budowaniu zaangażowania,
  • Moja zmiana i jej wpływ na otoczenie.
 3. Kreowanie motywacji wewnętrznej:
  • Rola i podział motywatorów pozafinansowych,
  • Ukierunkowanie działania motywacji wewnętrznej: znaczenie emocji, rodzajów zadań i oczekiwań,
  • Cel pracy i znaczenie wartości wiązanych z jej wykonywaniem,
  • Wskrzesić własną motywację. 
 4. Wykorzystanie dynamiki grupy w procesie angażowania pracowników:
  • Formy wspierające motywację jednostek związane z procesem grupowym: poczucie przynależności, hierarchia i rywalizacja,
  • Ćwiczenie aktywności kierowania procesem grupowym: przewodzenie, facylitacja i negocjacje.
 5. Motywujący charakter  w relacji pracownik - szef:
  • Wymagania pracownika w stosunku do szefa i dobór prawidłowego stylu komunikacji,
  • Budowanie autorytetu,
  • Administrowanie pracownikiem przez cele,
  • Sprawowanie kontroli,
  • Ćwiczenie metod użytecznych w rozwijaniu pracownika.
 6. Poczynanie z konfliktami i problemami zagrażającymi motywacji:
  • Zapobieganie spadku motywacji,
  • Umiejętność diagnozy przyczyn i pomocy pracownikowi i zespołom,
  • Opanowanie zasad profilaktyki wypalenia zawodowego,
  • Informacje dot. wpływu konfliktów na motywację,
  • Trening umiejętności zarządzania w sytuacji konfliktów występujących między członkami zespołu.
 7. Sterowanie zmianą i kryzysami, czynnikami destabilizującymi motywację pracowniczą.
 8. Różnica pokoleniowa X, Y, Z i jego motywacyjna funkcja:
  • Perspektywa pracodawca - pracownik w odniesieniu do realiów społecznych,
  • Cechy pokolenia Y i funkcji motywujących,
  • Potrzeba postaw i wartości w regulacji otoczenia zewnętrznego.
 9. Coaching i mentoring, jako narzędzia automotywacji własnej:
  • Coaching grupowy, jako narzędzie wsparcia i motywacji pracowniczej,
  • System mentoringu, jako część wspierająca ścieżki zawodowe karier,
  • Rola coachingu i mentoringu w motywowaniu pracowników w organizacji uczącej się,
  • Praktyczna sesja motywująca.
 10. Różnice międzykulturowe, a motywacja zespołowa:
  • Wpływ globalizacji na motywację zespołową,
  • Czynniki interkulturowe regulujące normy i wartości zespołowe,
  • Motywacja do pracy, a charakter narodowy zespołu.
 11. Podsumowanie szkolenia. Mój dalszy plan angażowania pracowników?

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
800

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

  • do uzgodnienia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne