Szkolenie
#

Zarządzanie konfliktem w administracji

Czego się nauczysz?

 • zrozumiesz jak rozpoznać otwarte i ukryte źródła konfliktów oraz jak je zwalczać,
 • poznasz cykl OAPD - podstawowe narzędzie zarządzania konfliktem w zespole,
 • przećwiczysz wskaźniki pozwalające szybko dostrzec konflikt w zespole,
 • udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
 • wyćwiczysz model rozwiązywania sytuacji konfliktowej,
 • przetestujesz własne umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i preferowany styl działania w konflikcie,
 • przygotujesz indywidualną metodę wykorzystania nabytych umiejętności poprzez ZADANIE WDROŻENIOWE,
 • będziesz zarządzał konfliktem poprzez zastosowanie zindywidualizowanych metod,
 • zastosujesz konflikt do rozwoju siebie i grupy.
  • do uzgodnienia

Program szkolenia

Zarządzanie konfliktem w administracji
 1. Czym jest konflikt?
  • typowe symptomy,
  • dynamika i fazy konfliktu,
  • w jakim celu potrzebny nam konflikt?
  • techniki reagowania w sytuacji konfliktowej.
 2. Narzędzia rozwiązywania konfliktów w urzędzie:
  • dyskusje, polemiki,
  • negocjacje,
  • mediacje,
  • arbitraż.
 3. Początek konfliktów i ich przyczyny pierwotne:
  • nieodpowiednia interpretacja faktów z klientami urzędu,
  • nieprawidłowe zrozumienie procesów,
  • sprzeczności w sferze wartości,
  • osobowościowe źródła konfliktów.
 4. Know-how konfliktu w zespole - ćwiczenie „nieefektywny zespół":
  • kiedy dochodzi do konfliktu - konflikt jako cząstka związana z dynamiką grupy,
  • postawa wobec konfliktu - milczące założenia,
  • towarzyszące emocje w konflikcie - zniekształcenia w postrzeganiu sytuacji,
  • natura konfliktu (konflikt „gorący" i „zimny"),
  • skutki zaniechania działań w sytuacji konfliktu,
  • bezowocne zachowania w sytuacji konfliktowej: ignorowanie, odwlekanie, pokojowe współistnienie, deprecjonowanie, reorientacja, separacja, eskalacja,
  • cykl OAPD - jako główne narzędzie zarządzania konfliktem w zespole: ćwiczenie „lina".
 5. Ustalanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów - ćwiczenie „4 style rozwiązywania konfliktu".
 6. Interpretacja sytuacji czyli szukanie źródła konfliktu, case study:
  • źródła konfliktów w zespołach - stawianie hipotez/y i jej weryfikacja,
  • określenie „czynników sukcesu" i „czynników porażki" w badaniu sytuacji konfliktowej,
  • rozpoznawanie potrzeb osób uwikłanych w konflikt - analiza w oparciu o interesy osób - ćwiczenie „TAO konfliktu".
 7. Kontrolowanie konfliktu w instytucji publicznej:
  • aktywne i pasywne narzędzia reagowania na konflikt a postawiony cel,
  • plany działań,
  • tendencje brzegowe do pracy z konfliktem,
  • komunikacja w konflikcie.
 8. Organizacja działań i etapy rozwiązywania sytuacji konfliktowej - ćwiczenie „rada miasta Krakowa":
  • identyfikowanie konfliktu,
  • badanie sytuacji problemowej z klientami,
  • wprowadzanie rozwiązań,
  • ocena pomysłów i rozwiązań.
 9. Model rozwiazywania sytuacji konfliktowej, case study:
  • faza I - wejście w konflikt,
  • faza II - określenie interesów i potrzeb stron,
  • faza III - sprecyzowanie źródła konfliktu,
  • faza IV - poszukiwanie rozwiązań,
  • faza V - osiąganie porozumienia.
 10. Jak przekomponować konflikt na szansę do rozwoju jednostki i całego zespołu? Jak stworzyć narzędzia zapobiegania konfliktom i skutecznego ich rozwiązywania?
 11. Praktyka prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na zmianę sytuacji konfliktowej z wykorzystaniem cyklu OAPD i modelu rozwiązywania sytuacji konfliktowej - informacje zwrotne.
 12. Podsumowanie całości szkolenia:
  • przeanalizowanie zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia,
  • technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej codziennej pracy? - sesja informacji zwrotnych,
  • przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników.

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
800

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

  • do uzgodnienia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne