Szkolenie
#

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

Czego się nauczysz?

 • poznasz zadania i zakres odpowiedzialności mentora,
 • przećwiczysz jak wykorzystać model kompetencji w pracy mentora i wyznaczać lukę kompetencyjną u mentee,
 • zobrazujesz niezbędne zasady pracy w relacji mentorskiej,
 • rozszerzysz swoje umiejętności określania celów,
 • podwyższych swoje kompetencje w uczeniu mentee poprzez doświadczenie,
 • zgłębisz narzędzia w pracy mentora i techniki skutecznej komunikacji,
 • poszerzysz swoje doświadczenia jak poradzić sobie z brakiem motywacji u podopiecznego i w sytuacji konfliktu.
  • do uzgodnienia

Program szkolenia

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce
 1. Wprowadzenie do mentoringu:
  • stworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej.
  • mentoring - opis + realne korzyści,
  • mentoring a coaching - róźnice,
  • zakres działań i zadania w odpowiedzialności mentora.
  • skuteczność mentoringu a znaczenie doboru mentorów i ich podopiecznych.
  • etapy wdrażania mentoringu oraz zadania w poszczególnych etapach procesu.
  • model kompetencji w mentoringu - jak zdiagnozować lukę kompetencyjną u mentee? - ćwiczenie wyznaczania obszarów rozwojowych.
 2. Sukcesu mentoringu - warunki:
  • co wzmacnia autorytet mentora i zaufanie do niego? - ćwiczenie „autorytet nauczyciela",
  • techniki prowadzenia mentoringu - zawieranie kontraktu w budowaniu relacji mentorskiej - ćwiczenie zespołowe,
  • opis dobrze sformułowanych celów mentoringowych - ćwiczenie wyznaczania celów i zadań,
  • nauka przez doświadczenie - wykorzystanie cyklu uczenie się dorosłych w pracy mentora - ćwiczenie na bazie dotychczasowych doświadczeń,
  • skonsolidowanie działań mentora z przełożonym mentorowanego i innymi działaniami mentorowanego.
 3. Techniki mentora:
  • wykorzystanie analizy SWOT i koła celów,
  • narzędzia komunikacyjne: TAO, typologia pytań, parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, komunikaty Ja-Ty,
  • budowanie odpowiedniego przekazu informacji - przekaz 3 - kanałowy, słowa klucze, posługiwanie się przykładami i językiem korzyści, wykorzystywanie pokazu.
 4. Mentoring a praktyka:
  • modelowanie cenionych zachowań a dostarczanie informacji i wsparcia dla mentee,
  • deleowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności - ćwiczenie techniki delegowania,
  • techiniki i zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej - wyrażanie pochwały i konstruktywnej krytyki - ćwiczenie przekazywania feedbacku mentorskiego.
 5. Radzenie sobie z niejasnymi sytuacjami:
  • zaangażowanie w mentoring a potrzeby mentee. prowadzenie rozmowy motywującej - ćwiczenie standardu działania mentora,
  • konflikt w relacji mistrz vs. uczeń - ćwiczenie komunikatu nastawionego na zmianę.
 6. Wprowadzanie programów mentoringowych- przykłady z firm krajowych.
 7. Podsumowanie szkolenia:
  • monitoring zagadnień przećwiczonych w trakcie szkolenia,
  • technika „most w przyszłość" - jak mogę wprowadzić nowe umiejętności w swojej pracy? - sesja informacji zwrotnych,
  • przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników - realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia.

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
800

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

  • do uzgodnienia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne