Szkolenie
#

Efektywne zarządzanie czasem w pracy urzędnika

Jak zwiększyć swoją efektywność?

Czego się nauczysz?

 • 02 - 03 wrzesnia 2021 , Warszawa

Program szkolenia

Efektywne zarządzanie czasem w pracy urzędnika
 1. Wprowadzenie do tematu poprzez grę ,,Kwestia Czasu":
  • gra ukazuje firmę w pigułce, symulator zachodzących w niej mechanizmów, współzależności i stawianych wyzwań. Pokazuje ją w stanie podgorączkowym, czyli w sytuacji, kiedy trzeba reagować szybko i sprawnie, bo każda chwila może okazać się decydująca. Kluczowe jest w tym kontekście ustalenie hierarchii ważności stawianych zadań, przeprowadzenie analizy i właściwe uporządkowanie zadań do realizacji.
 2. Czym jest dla mnie czas poprzez pryzmat pracy w urzędzie?
  • jak bardzo jestem skuteczny w zarządzaniu czasem- autodiagnoza,
  • poznanie swojego stylu zarządzania czasem - stworzenie ,,fotografii" typowego dnia pracy,
  • mocne i słabe strony mojego stylu zarzadzania czasem,
  • identyfikacja głównych obszarów deficytowych w zakresie zarzadzania sobą̨ w czasie,
  • wpływ naszego nastawienia na efektywność naszych działań.
 3. Umiejętność wyznaczania celów drogą do sukcesu w zarządzaniu swoim czasem:
 4. Koło życia i wartości,
  • cele prywatne i zawodowe a nasze wartości,
  • jak formułować cele by zwiększyć szansę ich realizacji.
 5. Złodzieje czasu:
  • określenie indywidualnych ,,złodziei czasu",
  • rodzaje złodziei czasu,
  • sposób radzenia sobie ze złodziejami czasu.
 6. Zasady priorytetyzacji zadań w urzędzie:
  • efektywne zarządzanie czasem wg modelu Covey‘a,
  • matryca Eisenhowra i korzyści płynące z jej wykorzystywania.
 7. Techniki planowania czasu:
  • metoda ALPEN,
  • technika ABC,
  • zasada Pareto,
  • model Ishikawy,
  • schemat N.A.G.O.,
  • planowanie krótko i długoterminowe.
 8. Delegowanie zadań sposobem zarządzania swoim czasem i pracowników administracji:
  • korzyści z delegowania zadań,
  • poziomy delegowania,
  • zasady efektywnego delegowania - ćwiczenie,
  • potencjalne problemy z delegowaniem i sposoby ich rozwiązywania,
  • teoria małp Onkena, jako podstawa zarządzania własną efektywnością we współpracy z innymi.
 9. Radzenie sobie ze stresem wynikające z braku czasu.
 10. Podsumowanie

Metody szkoleniowe

Cena zawiera

 • 2 dni szkolenia (16 godzin) szkolenia
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat
 • monitorowanie zadań wdrożeniowych
 • 60 dniowy e-mentoring
 • lunch (restauracja)
 • serwis kawowy premium
800

Rabaty:

 • 2 uczestników - 10%
 • 3 uczestników - 15%
 • więcej - porozmawiajmy
Cena
Sale szkoleniowe Warszawa

Terminy szkolenia

Zarejestruj uczestnika


Zapisz on-line

 

Masz pytania?

Jeśli chcecie Państwo otrzymać więcej informacji o tym szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Zapytaj o termin

lub pobierz formularz i wyślij faxem

Powyższy trening realizujemy również w formie szkolenia wewnętrznego dla firm, po uprzednim zmodyfikowaniu go w kierunku Państwa potrzeb.

Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte
Szkolenia indywidualne