Opinie uczestników

Poniżej wybrane odpowiedzi z ankiet, które uczestnicy wypełniają na koniec zajęć. Na życzenie możemy udostępnić skany pełnych wersji

  • Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę, jako kompetentnego partnera do współpracy. MSZ - Dział HR Maria
  • Założone cele szkoleniowe we wszystkich projektach zostały osiągnięte, a jakość obsługi i uzyskane efekty pozwalają nam stwierdzić, że jest to firma profesjonalna i zdecydowanie godna polecenia. Andrzej - MPiPS
  • Rekomenduje HIGH5 jako wiarygodnego, solidnego, a nade wszystko profesjonalnego partnera w prowadzonej działalności. Marek - UDT
  • „Tematy omawiane podczas szkoleń zostały ujęte w nowatorski i interesujący sposób […] i w znaczący sposób podniosły poziom kompetencji naszych pracowników” Agata - Urząd m. st. Warszawy