Gra szkoleniowa

Magneto

Negocjacje w dżungli (miejskiej)

Magneto jest grą szkoleniową nastawioną na rozwój umiejętności negocjacji, w tym kluczowego znaczenia przygotowania się do procesu negocjacji. Ciekawa fabuła pozwala zaobserwować naturalne zachowania w sytuacji negocjacyjnej.

Uczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne o magnetycznych właściwościach. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku.

W grze Magneto kooperacja i rywalizacja między Uczestnikami wzajemnie się uzupełniają. Gra wymaga nawiązywania relacji i wyznaczania priorytetów, które przekładają się na wynik gry, jasno wyznaczonej strategii i współpracy między członkami wewnątrz plemienia.

Dla kogo

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji. Zasady są łatwe do zrozumienia, więc gra może stosowana także dla pracowników niższego szczebla i fizycznych. Jednocześnie mechanizm jest atrakcyjny dla menedżerów ze względu na negocjacje z 5 innymi zespołami oraz konieczność przeliczania wartości punktowej surowców i ich kombinacji.

Organizacja

Ilość uczestników: 6-30. Czas trwania: 1,5 h.

Korzyści

Gra umożliwia:

  • rozwój umiejętności negocjacyjnych – przygotowanie do negocjacji, ustalenie pozycji wyjściowej (WATNA), wybranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie technik negocjacyjnych,
  • planowanie strategiczne – wyznaczenie strategii i jej realizacja przy niepełnej informacji na temat rynku i konkurencji,
  • sprawdzenie się w pracy zespołowej – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu,
  • radzenie sobie z niejednoznacznością.
Powrót do listy gier