Gra szkoleniowa

Galimatias

Komunikacja i praca zespołowa

Galimatias to gra promująca współpracę w ramach zespołów oraz między zespołami, otwartą i precyzyjną komunikację oraz nastawienie na cel całej organizacji a nie tylko pojedynczych zespołów. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania przyjęte w danej organizacji bądź zespole.Obserwujemy również w jakim stopniu jej członkowie są nastawieni na współpracę, a w jakim na rywalizację.

Zadanie rozgrywane jest w czterech zespołach, które tylko pozornie ze sobą rywalizują, gdyż cel jest wspólny i zadanie zostanie zaliczone tylko wtedy, kiedy wszyscy wykonają je poprawnie. Uczestnicy układają proces, jednak nie posiadając wszystkich informacji i materiałów by go ułożyć, potrzebują komunikować się, negocjować i wymieniać się wiedzą i materiałami z pozostałymi. Gra przypomniała nam to o czym zapominamy na co dzień w pracy: wszystko wiemy, a jak przychodzi do działania, to popełniamy mnóstwo błędów.

Dla kogo

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji, gdyż pokazuje uniwersalne zasady i mechanizmy występujące w rzeczywistości biznesowej. Główne zadanie – ułożenie procesu – może być postrzegane jako zbyt proste dla menedżerów wyższego szczebla, natomiast pozwala zaobserwować ich typowe zachowania w życiu zawodowym.

Organizacja

Ilość Uczestników: 8-24. Czas trwania: 1-1,5 h

Korzyści

Gra umożliwia:

  • pokazanie obszary zasobów i deficytów współpracy podczas realizacji celów nadrzędnych organizacji
  • poprawę komunikacji w zespole i między zespołami,
  • zgłębienie zespołowych umiejętności znajdowania logicznych rozwiązań dla złożonych problemów,
  • utworzenie i ulepszanie planów operacyjnych i procesów umożliwiających bardziej wydajne wykorzystanie czasu,
  • ustalenie ról zespołowych, wypracowanie strategii działania, 
  • dostrzeganie celu całej organizacji, dostosowywanie planu działania do zmieniającej się sytuacji,
  • rozpoznanie potrzeb drugiej strony, wymianę informacji w celu uzyskania założonych rezultatów,
  • działania zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji.
Powrót do listy gier