Gra szkoleniowa

Po Omacku

Zaawansowane metody komunikacji

Gra szkoleniowa „Po Omacku” - pozwala na wzmacnianie szeregu umiejętności mających na celu precyzowanie i wyjaśnianie posiadanych informacji oraz też zdobywanie informacji od innych. Nowoczesne formy komunikacji – email, telefon, skype to formy z wyłączonym przynajmniej jednym zmysłem. Nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać, jakie ryzyko wiąże się w biznesie z niedopowiedzeniami, nadinterpretacją, czy różnym rozumieniem zagadnień omawianych przy wykorzystaniu wskazanych wyżej narzędzi. Co zrobić by zapobiegać błędom, konfliktom i minimalizować koszty? W tej grze jest przestrzeń na popełnianie błędów i szukanie sposobów uniknięcia ich w życiu zawodowym. To narzędzie, które w szczególny sposób pokazuje, jak bardzo ważne dla powodzenia zadania jest zaangażowanie wszystkich biorących w nim udział. Wyeliminowanie, czy rezygnacja zaledwie jednej osoby powoduje niemożliwość osiągnięcia wyznaczonego celu.

Samo ćwiczenie wydaje się bardzo proste: chodzi o to, by wspólnymi siłami zidentyfikować brakujące w zestawie elementy. Proces komunikacji, natomiast, jest złożony – aby wykonać zadanie uczestnicy poznają i wykorzystują zaawansowane techniki komunikacji. Uczestnicy posługują się tylko komunikacją werbalną (mają zakryte oczy) ćwiczą aktywne słuchanie, zarządzanie informacją w zespole. Konfrontują się z różnymi stylami komunikacji korzystają z informacji zwrotnej i umiejętności wyjaśniania, aby sprawdzić czy rozumieją wszystko prawidłowo.

Dla kogo

Gra przeznaczona jest dla każdego zespołu i pracownika, który komunikuje się na co dzień czyli dla każdego. Po omacku jest szczególnie przydatne w pracy z zespołami rozproszonymi, z pracownikami centrum outsourcingowych, call centre, a także w branży logistycznej. Dobrze sprawdzi się na spotkaniach integracyjnych i poprawiających komunikacje w zespole.

Organizacja

By przeprowadzić grę potrzeba od 1,5h do 2h. Czas rozgrywki: 30 - 40 min
Liczba graczy: 5 - 16

Korzyści

Po omacku szlifuje umiejętności:

 • zarządzania informacją,
 • skutecznego słuchania i zadawania pytań,
 • komunikacji bez udziału zmysłu wzroku,
 • prowadzenia efektywnych spotkań,
 • wyjaśniania i podsumowywania wypowiedzi,
 • udzielania informacji zwrotnej w celu zapewnienia zrozumienia,
 • a także podziału ról w zespole, który ma zrealizować wspólne zadanie.

Po omacku pozwala:

 • Zrozumieć, że skuteczna komunikacja jest procesem dwustronnym, w którym wysłany oraz otrzymany przekaz ma to samo znaczenie, zgodne z intencją nadawcy
 • Zastanowić się, jak usprawnić systemy komunikacji oraz jakość przekazu wspomaganego tymi systemami
 • Wprowadzić do komunikacji elastyczności oraz zmiany i modyfikacje językowych zaspakajające potrzeby słuchacza
 • Zrozumieć, że komunikacja ma ścisły związek z konkretną kulturą i dlatego potrzebne są wspólne punkty odniesienia, aby osiągnąć wspólne zrozumienie
Powrót do listy gier