Gra szkoleniowa

Symulacja Raven 13

Świat VUCA, czyli jak przewidzieć nieprzewidywalne?

Symulacja "Raven 13" to bardzo dynamiczna i głęboko angażującą symulacją nowoczesnego projektu. Uczestnicy starają się zrealizować założony cel w świecie VUCA - pełnym zmienności i niepewności, złożonym i niejednoznacznym.

Każdy symulowany projekt jest inny, ale podlega tym samym ogólnym zasadom, które żądzą naszym życiem. Symulacja "Raven 13" odbywa się jednocześnie w przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni wirtualnej. Uczestnicy poruszają się fizycznie po sali, żeby dotrzeć do różnych części wirtualnej mapy. Każdy z uczestników podejmuje decyzje za pośrednictwem aplikacji w telefonie lub tablecie.

Symulacja jest opowieścią o akcji ratunkowej na podwodnej stacji wydobywczej. Uczestnicy stają się ratownikami i walczą o utrzymanie ludzi przy życiu. Gra wymaga zbudowania skutecznego, elastycznego zespołu. Zespołu otwartego na pojawiające się wciąż problemy i nagłe zmiany. Zespołu złożonego z ludzi, którzy potrafią efektywnie planować i realizować swoje zadania w oparciu o wspólny cel.

Pierwszym zadaniem, które napotyka zespół, jest stworzenie narzędzi do zarządzania swoją pracą. Dynamika gry wzmaga zaangażowanie i skupienie na celu. Pozwala zaobserwować, jakie zespół popełnia błędy i jak sobie z nimi radzi. Symulacja "Raven 13" pozwala na wypróbowanie i porównanie różnych metod zarządzania pracą zespołu w warunkach współczesnego braku czasu, niepewności i niepełnych informacji.

Dla kogo

Gra jest adresowana do pracowników każdego szczebla.

Organizacja

Ilość Uczestników od 5- 50. Czas trwania: 3-4 h. Wymagany jest dostęp do internetu przez WIFI o szybkości min. 10Mb. Każdy Uczestnik ma urządzenie (np. smartfon, tablet) z nowoczesną przeglądarką (np. Firefox, Chrome).

Warsztaty są prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych facylitatorów - Mistrzów Gry.

Korzyści

Symulacja pozwala na:

  • przećwiczenie nowoczesnych metod zarządzania zespołem – Agile,
  • budowę otwartości, szacunku i zaufania w komunikacji zespołu,
  • budowę zaangażowania i skoncentrowania na celu,
  • samoorganizację zespołu.
  • naukę planowania (praca ze strategią, metoda SWOT-GO, ocena sytuacji) rozwiązywania problemów i podejmowanie trudnych decyzji,
  • doświadczenie brania odpowiedzialności za wynik wspólnego działania,
  • przetestowanie zarządzania zasobami,
  • poprawę komunikacji, współpracy i zaufania;

Warsztat z symulacją RAVEN 13  [dla 54 osób] został oceniony bardzo wysoko:

Przydatność zdobytej wiedzy - 4,24/5
Atmosfera/organizacja - 4,91/5
Spełnienie oczekiwań - 0,92
Wskaźnik NPS - 93,94

Powrót do listy gier