Gra szkoleniowa

New Product Game

Ciekawa symulacja przedstawiająca proces wprowadzania nowego produktu na rynek

Interesująca, zarówno dla marketingowców i sprzedawców, jak i osób z innych, którzy mogą dzięki temu poznać istotę orientacji marketingowej firmy. Model gry generowany jest w Excelu, co pozwala symulować sprzedaż konkretnych produktów danej firmy z dokładnością co do grosza.

Gra New Product przedstawia kolejne fazy wprowadzania nowego produktu (lub usługi) na rynek, tj:

  • wybór koncepcji produktu i grup docelowych,
  • określenie asortymentu i polityki cenowej,
  • dobór kanałów dystrybucji i komunikacji,
  • prognozowanie sprzedaży i ocena osiągniętych wyników.

Drużyny rywalizują na symulowanym rynku w perspektywie rocznej a ich zadaniem jest maksymalizacja wartości rynkowej wprowadzanych na rynek produktów.

Gra uczy szeregu umiejętności – odpowiedniego wyboru grup docelowych do których oferowany jest produkt, optymalizacji polityki cenowej, gospodarowania budżetem.

Dla kogo

Gra New Product adresowana jest przede wszystkim do pracowników działów marketingu i product managerów. Jednak sama symulacja ma duże walory edukacyjne w szkoleniu także kierownictwa wyższego i średniego szczebla, specjalistów z zakresu finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, działów badawczo-rozwojowych i logistyki – dzięki temu lepiej mogą poznać cele marketingowo-sprzedażowe, do których realizacji dąży firma.

Organizacja

Optymalny czas na rozegranie gry New Product to 6-7 godzin, istnieje jednak możliwość przeprowadzenia krótszej wersji – trwającej około 3-4 godziny.

Zaletą symulacji New Product jest fakt, że może w niej uczestniczyć bardzo wiele osób (nawet kilkaset osób podzielonych na kilkadziesiąt zespołów), dzięki czemu można ją realizować nawet podczas bardzo dużych zjazdów firmowych. W warunkach szkoleniowych gra sprawdza się w przypadku grup liczących od 3 do 33 osób; doświadczenie wskazuje, że najbardziej optymalna liczebność grup to 12 - 20 osób.

Gra ma w znacznym stopniu charakter decyzyjny, bez konieczności zapewnienia tak silnych interakcji jak w innych grach strategicznych. Dzięki temu grę można przeprowadzać nie tylko podczas klasycznych szkoleń, ale także podczas dużych kongresów, spotkań z klientami oraz partnerami

Korzyści

  • Poznanie specyfiki procesu wprowadzania produktów i usług na rynek, spojrzenie „z lotu ptaka” na cały proces, którego dany dział (komórka) realizuje w codziennej pracy jedynie część,
  • Zapoznanie się z najważniejszymi segmentami klientów w Polsce, ich potencjałem rynkowym, zwyczajami i lepszym zaspokojeniem ich potrzeb,
  • Zrozumienie modelu i mechanizmu rynkowego sprzedaży produktów i usług w firmy poprzez dokładną analizę modelu rynku w Excelu po zakończeniu symulacji strategicznej,
  • Zdobycie umiejętności optymalnego wykorzystania informacji rynkowych i marketingowych do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie produktów i usług,
  • Dostarczenie wiedzy i obserwacji na temat różnych sposobów konkurowania na rynku poprzez śledzenie zachowań rynkowych każdej z drużyn.
Powrót do listy gier