Gry symulacyjno - szkoleniowe

„Metodą prób i błędów”

Gry szkoleniowe i narzędzia grywalizacji nie są ani chwilowym trendem, ani chwilową metodą szkoleniową.
Są koniecznością biznesową. Zwłaszcza teraz, kiedy na rynek pracy wchodzą pokolenia wychowane na grach: Y i Z, gry odgrywają i będą odgrywały coraz większą rolę. To najskuteczniejsze narzędzia ułatwiające przyswajanie wiedzy i usprawniające nabywanie nowych umiejętności, a także dające uczestnikom szansę doświadczenia konsekwencji własnych wyborów.

Mechanizmy gier symulacyjno-szkoleniowych zakładają, że każdy kolejny krok pociąga za sobą dalsze konsekwencje, a kolejne etapy są coraz trudniejsze. A to zawsze oznacza dla Uczestnika wyzwanie, eksperymentowanie i naukę na własnych błędach. Można powiedzieć, że gry to swoista próba generalna: pozwala sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej.

Jakie są korzyści ze stosowania gier symulacyjnych w projektach szkoleniowych?

 • gry symulacyjne zwiększają trwałość i „operatywność” zdobytych wiadomości,
 • rozwijają zarówno umiejętności interpersonalne, jak i umiejętności dotyczące konkretnego obszaru merytorycznego np. budowania strategii marketingowych,
 • zawierają elementy zarówno symulacji społecznych, jak i elementy edukacyjne, dzięki czemu mają znaczący wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw i relacji biznesowych,
 • umożliwiają sprawdzenie swoich umiejętności w bezpiecznych środowisku  oraz uczenie się na błędach,
 • rozwijają spostrzegawczość,  koncentrację uwagi, twórcze myślenie i intuicję,
 • mechanizmy gier symulacyjnych dają możliwość warunkowania pozytywnych zachowań, skłaniając do ich ponawiania oraz budowania zaangażowania.

Gry i symulacyjne mogą być z sukcesem stosowane w:

 • projektach szkoleniowych dla specjalistów i menedżerów,
 • projektach rozwojowych,
 • projektach Development/Assessment Center.
 • projektach rekrutacyjnych,
 • diagnozie potrzeb szkoleniowych pracowników.

Instytut Edukacji Administracji oferuje nowoczesne rozwiązania: szkolenia z grami uniwersalnymi lub symulacjami, gry kastomizowane, projekty zgrywalizowane, platformy on-line.

Myślisz o projektach zgrywalizowanych w Twojej organizacji? 
Sprawdź, jakie rozwiązanie zaproponujemy.