Polityka prywatności

Informacja zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

Administrator danych osobowych (ADO)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem pozyskanych danych osobowych jest spółka IEA High5 z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Kazimierza 12/57 tel. 22-824-50-25.

Kontakt ws. ochrony danych osobowych

Od dnia 25.05.2018 jest możliwość skontaktowania się z osobami odpowiedzialnymi za Państwa dane za pośrednictwem adresu email: szkolenia@iea.org.pl

Jakie dane osobowe zbieramy?

Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.).

Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych

Poniżej znajdują się wszystkie występujące standardowo w działalności cele przetwarzania danych przez Administratora.
Szczegółowy cel przetwarzania danych jest każdorazowo komunikowany przez Administratora w momencie pozyskiwana danych.

Cel przetwarzanie Podstawa Okres
Wypełnianie zobowiązań umownych. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Dane osobowe związane z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres związany z realizacją umowy, a także realizacją praw i obowiązków stron wynikających z istoty umowy.
Prowadzenie korespondencji e-mailowej, drogą tradycyjną podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe odpowiednie dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. Dane osobowe przetwarzane w związku z korespondencją przechowywane są, w zależności od charakteru zapytania, albo przez okres obsługi umowy, albo przez okres niezbędny do udzielenia osobie ostatecznej odpowiedzi.
Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów prawa.
Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane osobowe przetwarzane w związku z dochodzeniami roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przetwarzane są przez okres trwania roszczenia
W celach analitycznych oraz innych działaniach mających na celu rozwój prowadzonej działalnością np. podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych Art. 6 ust. 1 lit f RODO, podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością Dane kontaktowe przechowujemy do czasu prawnie uzasadnionego celu

Usługi newsletter – klienci indywidualni

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi newsletter – mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami telefonicznie lub mailowo (szkolenia@iea.org.pl). Dane przekazane nam przez Państwa dla realizacji usługi newsletter zbieramy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Usługi newsletter – klienci biznesowi

Jeżeli występują Państwo w imieniu firmy lub instytucji, są Państwo naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym - możemy kierować do Państwa organizacji na podany przez Państwa adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane jako reprezentanta firmy poprzez usługę newsletter traktujemy jednak jako Państwa prywatne dane. Szanując wspólne relacje zapewniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą Państwo reprezentują zostanie wypisana z usługi newsletter, a Państwa dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Państwa organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy.

Formularze kontaktowe

Jeżeli chcą  Państwo  nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie, mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę, odpowiedź na zapytania) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw trzecich niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zapewniających odpowiedni stopień ochrony stwierdzony decyzją Komisji Europejskiej na podstawie art. 45 ust. 3 rozporządzenia.

Twoje prawa

Uprzejmie informujemy, że w dowolnym momencie macie Państwo prawo:

 Informacja o profilowaniu

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

Miejsce przechowywania danych

IEA High5 zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na  serwerze zapewnianym przez hostingodawcę, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku. 

Informacja o dobrowolności podania danych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak w zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy, skorzystanie z usług, otrzymanie odpowiedzi na korespondencję, złożenie reklamacji lub skargi.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie. 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do stron www.iea.org.pl.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu IEA High5. z siedzibą w Warszawie na ul.J.Kazimierza 12/57. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Są one przechowywane na komputerach użytkowników w celu:

  1. Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła.
  2. Tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika.